نویسنده = نسرین بیک محمدی
تعداد مقالات: 2
1. نمادشناسی و منشأیابی مضمون نقش گاو در سفالینه های نیشابور با اتکا بر متون تاریخی

دوره 10، شماره 27، زمستان 1399، صفحه 189-212

10.22084/nbsh.2019.18799.1923

نسرین بیک محمدی؛ احمد صالحی کاخکی؛ محمد ابراهیم زارعی


2. گونه شناسی و طبقه بندی فرهنگ سفالی سیلک III6-7 در پرتو یافته های کارگاه جنوبی محوطه ی میمنت آباد

دوره 6، شماره 11، پاییز 1395، صفحه 57-74

10.22084/nbsh.2016.1739

روح الله یوسفی زشک؛ مجید ضیغمی؛ خلیل الله بیک محمدی؛ سعید باقی زاده؛ نسرین بیک محمدی؛ مهدی گلچه